Park Silom

คลิก “S I L O M” สำหรับอ่านเพิ่มเติม

เรื่องราวผ่านกาลเวลา

ก่อนมาเป็นพาร์ค สีลม

1782s

จุดเริ่มต้นแห่งการเฉลิมฉลอง

การเฉลิมฉลองเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการเติบโตของผู้คน เมื่อ“กรุงเทพมหานครฯ” ได้กลายเป็นเมืองหลวงอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2325
เรามองเห็นสัญลักษณ์ของภาพจำที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลาย ต่างเพศและต่างวัย ทำให้เราได้เห็นผู้คนต่างลุกขึ้นมาร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาที่แสนพิเศษเหล่านั้นไปพร้อมกัน

1804s

วัฒนธรรมที่หล่อหลอมเข้าด้วยกัน

ถัดมาหลังจากปีพ.ศ.2347 เราเริ่มเห็นความหลากหลายของผู้คนในพื้นที่สีลม เห็นชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาตั้งบ้านเรือน ติดต่อค้าขาย และร่วมธุรกิจมากขึ้น
จนเราเห็นภาพพหุสังคมที่เด่นชัด เสมือนเป็นแรงผลักดันสำคัญทำให้เกิดความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ สังคม และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

1893s

สีลมคือถนนแห่งการเชื่อมต่อ

หลังจากที่สีลมเริ่มมีความหลากหลายทางสังคมมากขึ้นทำให้ตั้งแต่ปี พ ศ. 2436 สีลมเริ่มกลายเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างผู้คนและเศรษฐกิจ
มีการติดต่อทางการค้ามากมายเราเริ่มมองเห็นร้านค้าต่างชาติเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น ส่งผลต่อการเติบโตในชุมชนอย่างมาก

1967s

ช่วงเวลาแห่งธุรกิจการค้า

ตั้งแต่ช่วงต้นปีพ.ศ.2510 บรรดาบริษัทกลุ่มการเงินต่างชาติ และธุรกิจต่างๆเริ่มเข้ามาลงทุนสร้างสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยที่ถนนสีลม
จนทำให้สีลมได้รับการตั้งฉายาว่า “The Wall Street of Thailand”

1967s

สีลมไม่เคยหลับใหล

และนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510 เป็นต้นมา ชุมชนสีสมได้กลายเป็นแหล่งธุรกิจที่สำคัญ เรามองเห็นชีวิตผู้คนที่ดำเนินไปตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน
ท้องถนนเริ่มมีแสงสี สนุกสนาน ดึงดูดความสนใจจากชาวต่างชาติรวมไปถึงนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

1972s

จาก “บ้านสิวะดล” สู่ความรุ่งเรืองแห่งอนาคต

ในปีพ.ศ.2515ที่ดินบริเวณหัวมุมถนนคอนแวนต์ที่เคยเป็นที่ตั้งของบ้านสิวะดล
ต่อมาได้ถูกสร้างเป็นอาคารสำนักงานที่สูงที่สุดในย่านสีลม ชื่อว่า อาคารสีบุญเรือง 1และพื้นที่แห่งนี้กำลังจะเปลี่ยนไปสู่พื้นที่แห่งอนาคตของคนในย่านสีลม

2023s

จากพื้นที่คุณค่าแห่งวัฒนธรรม สู่ #ParkSilom

ในปี พ.ศ. 2566 โครงการ Park Silom จะนำความร่มรื่นจากธรรมชาติมาสู่พื้นที่ใจกลางเมือง
ด้วยการสร้างพื้นที่สีเขียวสาธารณะ ให้เป็นโอเอซิสขนาดใหญ่กลางสีลม มอบให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางที่ต้อนรับทุกคน

พ.ศ. 2325
พ.ศ. 2347
พ.ศ. 2436
พ.ศ. 2510
พ.ศ. 2510
พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2566

เรื่องราวผ่านกาลเวลา

ก่อนมาเป็นพาร์ค สีลม

1782s

จุดเริ่มต้นแห่งการเฉลิมฉลอง

การเฉลิมฉลองเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการเติบโตของผู้คน เมื่อ“กรุงเทพมหานครฯ” ได้กลายเป็นเมืองหลวงอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2325เรามองเห็นสัญลักษณ์ของภาพจำที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลาย ต่างเพศและต่างวัย ทำให้เราได้เห็นผู้คนต่างลุกขึ้นมาร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาที่แสนพิเศษเหล่านั้นไปพร้อมกัน

1804s

วัฒนธรรมที่หล่อหลอมเข้าด้วยกัน

ถัดมาหลังจากปีพ.ศ.2347 เราเริ่มเห็นความหลากหลายของผู้คนในพื้นที่สีลม เห็นชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาตั้งบ้านเรือน ติดต่อค้าขาย และร่วมธุรกิจมากขึ้น จนเราเห็นภาพพหุสังคมที่เด่นชัด เสมือนเป็นแรงผลักดันสำคัญทำให้เกิดความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ สังคม และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

1893s

สีลมคือถนนแห่งการเชื่อมต่อ

หลังจากที่สีลมเริ่มมีความหลากหลายทางสังคมมากขึ้นทำให้ตั้งแต่ปี พ ศ. 2436 สีลมเริ่มกลายเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างผู้คนและเศรษฐกิจ มีการติดต่อทางการค้ามากมายเราเริ่มมองเห็นร้านค้าต่างชาติเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น ส่งผลต่อการเติบโตในชุมชนอย่างมาก

1967s

ช่วงเวลาแห่งธุรกิจการค้า

ตั้งแต่ช่วงต้นปีพ.ศ.2510 บรรดาบริษัทกลุ่มการเงินต่างชาติ และธุรกิจต่างๆเริ่มเข้ามาลงทุนสร้างสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยที่ถนนสีลม จนทำให้สีลมได้รับการตั้งฉายาว่า “The Wall Street of Thailand”

1967s

สีลมไม่เคยหลับใหล

และนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510 เป็นต้นมา ชุมชนสีสมได้กลายเป็นแหล่งธุรกิจที่สำคัญ เรามองเห็นชีวิตผู้คนที่ดำเนินไปตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ท้องถนนเริ่มมีแสงสี สนุกสนาน ดึงดูดความสนใจจากชาวต่างชาติรวมไปถึงนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

1972s

จาก “บ้านสิวะดล” สู่ความรุ่งเรืองแห่งอนาคต

ในปีพ.ศ.2515ที่ดินบริเวณหัวมุมถนนคอนแวนต์ที่เคยเป็นที่ตั้งของบ้านสิวะดล ต่อมาได้ถูกสร้างเป็นอาคารสำนักงานที่สูงที่สุดในย่านสีลม ชื่อว่า อาคารสีบุญเรือง 1และพื้นที่แห่งนี้กำลังจะเปลี่ยนไปสู่พื้นที่แห่งอนาคตของคนในย่านสีลม

2023s

จากพื้นที่คุณค่าแห่งวัฒนธรรม สู่ #ParkSilom

ในปี พ.ศ. 2566 โครงการ Park Silom จะนำความร่มรื่นจากธรรมชาติมาสู่พื้นที่ใจกลางเมือง ด้วยการสร้างพื้นที่สีเขียวสาธารณะ ให้เป็นโอเอซิสขนาดใหญ่กลางสีลม มอบให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางที่ต้อนรับทุกคน

พ.ศ. 2325
พ.ศ. 2347
พ.ศ. 2436
พ.ศ. 2510
พ.ศ. 2510
พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2566

ข้อมูลโครงการ

“การเริ่มต้นของบทบาทใหม่”

สีลมคือตำนานของ ‘WALL STREET OF THAILAND’
ซึ่งพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองแต่เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ที่มีคุณค่าในอดีต
ซึ่งวิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างสถานที่ที่ไม่เพียงระลึกถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตเท่านั้น
แต่ต้องการที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นและยังคงคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ผู้คนและชุมชน

พื้นที่ให้เช่าโดยรวม

65,000 ตร.ม.

พื้นที่สำนักงาน

56,000 ตร.ม.

พื้นที่ร้านค้า

9,300 ตร.ม.

จำนวนชั้น

39 ชั้น

พื้นที่สาธารณะสีเขียว

1 ไร่

ลานจอดรถ

มากกว่า 1,000 คัน

ข้อมูลโครงการ

“การเริ่มต้นของบทบาทใหม่”

สีลมคือตำนานของ
‘WALL STREET OF THAILAND’
ซึ่งพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง
แต่เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ที่มีคุณค่าในอดีต
ซึ่งวิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างสถานที่
ที่ไม่เพียงระลึกถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตเท่านั้น
แต่ต้องการที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นก้าวไปข้างหน้า
ด้วยความมุ่งมั่นและยังคงคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้คนและชุมชน

พื้นที่ให้เช่าโดยรวม

65,000 ตร.ม.

พื้นที่สำนักงาน

56,000 ตร.ม.

พื้นที่ร้านค้า

9,300 ตร.ม.

จำนวนชั้น

39 ชั้น

พื้นที่สาธารณะสีเขียว

1 ไร่

ลานจอดรถ

มากกว่า 1,000 คัน

HIGHLIGHT PROJECT

ทำเลศักยภาพ

เชื่อมต่อถนนสีลม, ถนนสาทร, ถนนศาลาแดง และใกล้ทางพิเศษ อีกทั้งยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยมากมาย ทั้งร้านอาหาร ร้านค้า และคอมมูนิตี้มอลล์มากมาย

ทำเลศักยภาพ

•เชื่อมต่อถนนสีลม, ถนนสาทร, ถนนศาลาแดง และใกล้ทางพิเศษ อีกทั้งยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยมากมาย ทั้งร้านอาหาร ร้านค้า และคอมมูนิตี้มอลล์มากมาย


สัมผัสทำเลศักยภาพผ่านมุมมองแบบพาโนรามา 360 องศา


บริเวณหัวมุมของซอยคอนแวนต์ ที่เป็นจุดเชื่อมต่อธุรกิจที่สำคัญแห่งย่านสีลมเราได้สร้างโครงการมิกซ์ยูส
โครงการใหม่ที่พร้อมเปิดตัวในชื่อ “พาร์ค สีลม” โดย นายณ์ เอสเตส ได้ร่วมมือกับ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลมาพร้อมกับ
ความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรม บนคอนเซปต์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมต่อชีวิตของผู้คนทุกด้าน ทั้งการทำงานการเดินทาง
การคมนาคม ใกล้กับรถไฟฟ้าบีทีเอส ทางเดินสกายวอล์ก เชื่อมสู่ถนนทุกสายในสีลมได้อย่างรวดเร็ว

บริเวณหัวมุมของซอยคอนแวนต์ ที่เป็นจุดเชื่อมต่อธุรกิจ
ที่สำคัญแห่งย่านสีลมเราได้สร้างโครงการมิกซ์ยูสโครงการใหม่
ที่พร้อมเปิดตัวในชื่อ “พาร์ค สีลม” โดย นายณ์ เอสเตส
ได้ร่วมมือกับ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลมาพร้อมกับ
ความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรม บนคอนเซปต์
ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมต่อชีวิตของผู้คนทุกด้าน ทั้งการทำงาน
การเดินทาง การคมนาคม ใกล้กับรถไฟฟ้าบีทีเอส ทางเดินสกายวอล์ก
เชื่อมสู่ถนนทุกสายในสีลมได้อย่างรวดเร็ว

WHAT’S MATTER

WHAT'S MATTER

Once upon a time of Silom : กาลครั้งหนึ่งของ “สีลม”

ลองนึกภาพ “สีลม” ย้อนกลับไปประมาณร้อยกว่าปี แน่นอนว่าหลายคนคงนึกภาพไม่ออกแน่
วันนี้เราจึงจะพาทุกคนมาย้อนรอยกลับไปในวันที่ย่านสีลมแหล่งของผู้คนที่ไม่เคยหลับใหล
แห่งนี้ ในสมัยที่ยังเป็น “ทุ่งนา”