Park Silom

ร้อยเรียงเรื่องราวสู่ปรากฏการณ์แห่งสีลม

จากอดีตสู่ 7 งานศิลปะบนรั้วโครงการ

จากยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน สีลมเป็นพื้นที่สำคัญ
และเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองหลวง
แห่งปัจจุบันอย่างกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด
ไล่เรียงมาตั้งแต่การจัดตั้งกรุงรัตนโกสินทร์
ขึ้นมาเป็นเมืองหลวงของยุคสมัยแห่งรัชกาลที่ 1
โดยสีลมเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการเดินทางในพื้นที่ตัวเมือง
ด้วยระบบรถรางแห่งสีลมในช่วงเวลาดังกล่าว

ร้อยเรียงเรื่องราวสู่ปรากฏการณ์แห่งสีลม

จากอดีตสู่ 7 งานศิลปะบนรั้วโครงการ

จากยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน สีลมเป็นพื้นที่สำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองหลวงแห่งปัจจุบันอย่างกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด
ไล่เรียงมาตั้งแต่การจัดตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาเป็นเมืองหลวงของยุคสมัยแห่งรัชกาลที่ 1 โดยสีลมเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการเดินทางในพื้นที่ตัวเมือง
ด้วยระบบรถรางแห่งสีลมในช่วงเวลาดังกล่าว

       ปัจจุบัน แม้หลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลง และวิวัฒนาการมาตามกาลเวลาและพัฒนาการของประเทศไทย แต่สีลมก็ยังคงเป็นดั่งจุดศูนย์กลางของความเจริญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ที่เป็นแหล่งรวมขององค์กร, บริษัท และสถาบันการเงินต่าง ๆ มากมายในย่านนี้ หรือจะเป็นแหล่งการค้า ทั้งห้างสรรพสินค้า และ ผู้ค้าขายรายใหญ่ รายย่อยที่ต่างก็มารวมตัวกันอยู่ในย่านนี้ รวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเมืองหลวงแห่งประเทศไทย ที่นักท่องเที่ยวและคนในประเทศเอง ต่างก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาใช้ชีวิตที่ย่านแห่งชีวิตแห่งนี้กันอย่างคับคั่ง

       จากแรงบันดาลใจ ผ่านเรื่องราวของ “บ้านสิวะดล” ศูนย์รวมแห่งชุมชนจากอดีตกาลที่ส่งผ่านเรื่องราวดีๆ มาถึงปัจจุบัน ทำให้ Park Silom มุ่งหมายที่จะเป็นอีกหนึ่ง Landmark แห่งใหม่ที่เป็นเสมือนจุดศูนย์รวมของชุมชนและการใช้ชีวิตของผู้คนในละแวกนี้ ในแบบที่บ้านสิวะดลเคยเป็น

          สิ่งที่ผลักดันและเป็นเป้าหมายของ Park Silom จึงชัดเจน และแสดงให้เห็นผ่านออกมาทางความตั้งใจ, การออกแบบ, แนวคิด และ ทุกๆความเอาใจใส่ นั่นคือการนำความเขียวขจี และลมหายใจสีเขียว มาเพิ่มเติมและกลับคืนมาให้กับชุมชนสีลม ผ่านรูปแบบของการสร้างปรากฏการณ์แห่งการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ ด้วยการผสมผสาน และอ้าแขนรับการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยรอบ กับผู้ที่อยู่อาศัยภายในโครงการ

        ทั้งหมดทั้งปวงนี้ ไล่เรียงเรื่องราว ส่งผ่านจากอดีต เดินทางมาถึงปัจจุบัน และจะส่งต่อไปยังอนาคตผ่านปรากฏการณ์แห่งใหม่ของชุมชนนี้ “Park Silom” และทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จะถูกแสดงไว้ให้เห็น และเชื้อเชิญให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัส และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปรากฏการณ์นี้ไป

ENTRANCE

มอบความร่มรื่นตลอดเส้นทางการเดินเข้าสู่โครงการ Park Silom

ด้วยต้นไม้ใหญ่ และความเขียวขจีสดชื่น

ENTRANCE

มอบความร่มรื่นตลอดเส้นทางการเดินเข้าสู่โครงการ Park Silom

ด้วยต้นไม้ใหญ่ และความเขียวขจีสดชื่น

          ปัจจุบัน แม้หลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลง และวิวัฒนาการมาตามกาลเวลาและพัฒนาการของประเทศไทย แต่สีลมก็ยังคงเป็นดั่งจุดศูนย์กลางของความเจริญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ที่เป็นแหล่งรวมขององค์กร, บริษัท และสถาบันการเงินต่าง ๆ มากมายในย่านนี้ หรือจะเป็นแหล่งการค้า ทั้งห้างสรรพสินค้า และ ผู้ค้าขายรายใหญ่ รายย่อยที่ต่างก็มารวมตัวกันอยู่ในย่านนี้ รวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเมืองหลวงแห่งประเทศไทย ที่นักท่องเที่ยวและคนในประเทศเอง ต่างก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาใช้ชีวิตที่ย่านแห่งชีวิตแห่งนี้กันอย่างคับคั่ง

          จากแรงบันดาลใจ ผ่านเรื่องราวของ “บ้านสิวะดล” ศูนย์รวมแห่งชุมชนจากอดีตกาลที่ส่งผ่านเรื่องราวดีๆ มาถึงปัจจุบัน ทำให้ Park Silom มุ่งหมายที่จะเป็นอีกหนึ่ง Landmark แห่งใหม่ที่เป็นเสมือนจุดศูนย์รวมของชุมชนและการใช้ชีวิตของผู้คนในละแวกนี้ ในแบบที่บ้านสิวะดลเคยเป็น

          สิ่งที่ผลักดันและเป็นเป้าหมายของ Park Silom จึงชัดเจน และแสดงให้เห็นผ่านออกมาทางความตั้งใจ, การออกแบบ, แนวคิด และ ทุกๆความเอาใจใส่ นั่นคือการนำความเขียวขจี และลมหายใจสีเขียว มาเพิ่มเติมและกลับคืนมาให้กับชุมชนสีลม ผ่านรูปแบบของการสร้างปรากฏการณ์แห่งการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ ด้วยการผสมผสาน และอ้าแขนรับการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยรอบ กับผู้ที่อยู่อาศัยภายในโครงการ

          ทั้งหมดทั้งปวงนี้ ไล่เรียงเรื่องราว ส่งผ่านจากอดีต เดินทางมาถึงปัจจุบัน และจะส่งต่อไปยังอนาคตผ่านปรากฏการณ์แห่งใหม่ของชุมชนนี้ “Park Silom” และทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จะถูกแสดงไว้ให้เห็น และเชื้อเชิญให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัส และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปรากฏการณ์นี้ไป