Park Silom

Lifestyle ใหม่ของคนเมือง

                ในยุคสมัยที่คนต่างหันมาเอาใจใส่และดูแลสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย และ สุขภาพใจ กันอย่างจริงจัง สิ่งหนึ่งที่คนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก คือ สิ่งรอบตัวที่สอดคล้องกับ Lifestyle ต่างๆ ของแต่ละคน และด้วย Lifestyle การใจใส่สุขภาพ เสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆ ก็คือ “พื้นที่แห่งการพักผ่อนหย่อนใจ”

                สีลม คือหนึ่งในพื้นที่สำคัญใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เป็นทั้งย่านธุรกิจ และชุมชนที่อยู่อาศัยที่ครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคต่างๆ เหมาะสำหรับคนทุกวัย ที่ต้องการความสะดวกสบายกับชีวิตใจกลางเมือง

สำรวจพื้นที่สีเขียวย่านสีลม

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเมือง

                 นอกเหนือไปจากสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่เศรษฐกิจต่างๆ และย่านสถานบันเทิงแล้ว สีลมยังประกอบไปด้วยพื้นที่สีเขียวอันเป็น Landmark ที่คนทั่วไปรู้จักกันดีอย่าง “สวนลุมพินี” และ “สวนเบญจกิตติ” เปรียบเสมือนเป็น “ปอด” ของย่านธุรกิจอันสำคัญใจกลางเมืองนี้

               “สวนลุมพินี” และ “สวนเบญจกิติ” นั้น ตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวขนาด 360 และ 130 ไร่ ตามลำดับ สวนทั้งสองแห่งนับเป็นสวนสาธารณะที่คนนิยมไปใช้เวลาในยามว่างสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และใช้เวลากับครอบครัว

               อย่างไรก็ดี พื้นที่ของสีลม โดยรวมนั้น มีพื้นที่มากกว่า 1,200 ไร่ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ไม่ถึง 500 ไร่ ทำให้สิ่งนี้เป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ผลักดันให้โครงการ “Park Silom” มุ่งเน้น และตั้งเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดพื้นที่สีเขียวในย่านสีลมแห่งนี้เพิ่มมากขึ้น