Park Silom

จาก ”หน้าต่าง” สร้าง “แรงบันดาลใจ”

ใครจะไปเชื่อว่า จากหน้าต่างของบ้านหลังหนึ่ง จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารสำนักขนาดใหญ่ใจกลางเมืองได้ แต่หน้าต่างของบ้านหลังนี้ทำได้ “หน้าต่างของ 

บ้านสิวะดล” หากใครยังจำกันได้ เราเคยพูดเรื่องของบ้านสิวะดล บ้านที่น้ำใจของคนในบ้านชนะทุกระยะห่างทางสังคมไปแล้ว วันนี้เราจะมาพูดถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมของบ้านหลังนี้กันบ้าง 

เพราะรูปแบบและเอกลักษณ์ของบ้านหลังนี้ ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจำของผู้คนสีลมเช่นกัน

บ้านสิวะดล คือ บ้านที่สร้างในรูปแบบร่วมสมัยโดยโดยใช้ช่างไม้ฝีมือดีของไทยและ ช่าง ตกแต่งจากเซี่ยงไฮ้ และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างมากก็คือ “หน้าต่าง” บ้านหลังนี้มีหน้าต่าง บานกระทุ้งทั่วบ้าน เพื่อเปิดรับลมและแสงธรรมชาติ ทำให้ภายในบ้านรู้สึกเย็นตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศเลยสักตัว ลองนึกภาพตามดูว่า ในบ้านหลังหนึ่งที่มี สมาชิกในบ้านกว่า 20 คนการอยู่อาศัยร่วมกัน หรือการนั่งทานข้าวร่วมกัน ด้วยจำนวนคน เยอะขนาดนั้น หากการระบายอากาศของบ้านทำได้ไม่ดีพอ ย่อมส่งผลให้คนในบ้านรู้สึกอึดอัด อย่างแน่นอน
แต่บ้านหลังนี้กลับเย็นสบายด้วยความฉลาดจากการออกแบบ และเมื่อวันที่ บ้านสิวะดลได้จากไป เอกลักษณ์ของ”หน้าต่าง” ก็ยังเป็นสิ่งทีคงรักษาไว้ ด้วยการส่งต่อ  แรงบันดาลใจมายัง “อาคารสีบุญเรือง” อาคารสำนักงานกลางสีลมที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรม ไม่ต่างจากเดิม จนมาถึงวันนี้วันที่หน้าต่างบานนั้น ได้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับการออกแบบ อาคารสำนักงานและคอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่ล่าสุดบนที่ดินผืนเดิมที่มีชื่อว่า “Park Silom”

“Park Silom” คือแหล่งออกซิเจนแห่งใหม่ของคนสีลม ที่มีจุดมุ่งหมายมอบประโยชน์สูงสุดแก่ผู้คนและรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของที่ดินเดิม ดังนั้นจุดเริ่มต้นของที่นี่จึงมาจากจุดเริ่มต้นจาก อดีตของผืนดิน ความประทับใจจากเรื่องราวของที่ดินผืนเดิม “บ้านสิวะดล” ได้ทำให้บริษัทนายณ์ เอสเตท และบริษัทออกแบบชั้นนำอย่าง HB Design ได้ตัดสินใจนำส่วนหนึ่งของความทรงจำ เดิมมาส่งต่อให้กับผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นนี้ ไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างบานกระทุ้ง ส่วนของเฉลียงหน้าบ้าน หรือแนวคิดของการเปิดให้ผู้คนได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติเพื่อสร้างความสุขระยะยาว

Retail facade ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบานหน้าต่างของบ้านสิวะดล และการแสดงออกถึง
ความรู้สึก “ยินดีต้อนรับ” รวมถึงสามารถช่วยให้เกิดแสงและเงาสะท้อนให้กับกระจกของโครงการ
ทำให้ได้รับแสงธรรมชาติมากขึ้น และอีกไม่นานแหล่งออกซิเจนแห่งใหม่แห่งนี้ก็จะเกิดขึ้นบน
ถนนสีลม บนที่ดินแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่พร้อมจะส่งมอบร่มเงาไม้ให้กับผู้คนและบริการ
สำหรับทุกคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง

และอีกไม่นานแหล่งออกซิเจนแห่งใหม่แห่งนี้ก็จะเกิดขึ้นบนถนนสีลม บนที่ดินแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่พร้อมจะส่งมอบร่มเงาไม้ให้กับผู้คนและบริการสำหรับทุกคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ด้วยเจตนารมณ์เดิมไม่เปลี่ยนแปลง คือ การมองไปข้างหน้าแต่ไม่ลืมเรื่องราวข้างหลัง คงกลิ่นอายของคุณค่า ความงดงาม แต่พัฒนาไปพร้อมกับสังคมและผู้คนในอนาคต เพื่อสร้างความทรงจำให้สังคมได้ตลอดไป

เมื่อหน้าต่างสร้างแรงบันดาลใจ
ในการ “ออกแบบ”

จาก ”หน้าต่าง” สร้าง
“แรงบันดาลใจ”

ใครจะไปเชื่อว่า จากหน้าต่างของบ้านหลังหนึ่ง
จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับการออกแบบสถาปัตยกรรม
อาคารสำนักขนาดใหญ่ใจกลางเมืองได้ แต่
หน้าต่างของบ้านหลังนี้ทำได้ “หน้าต่างของบ้านสิวะดล”
หากใครยังจำกันได้ เราเคยพูดเรื่องของบ้านสิวะดล บ้านที่น้ำใจของคนในบ้านชนะทุกระยะห่างทางสังคมไปแล้ว วันนี้เราจะมาพูดถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมของบ้านหลังนี้กันบ้าง เพราะรูปแบบและเอกลักษณ์ของบ้านหลังนี้
ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจำของผู้คนสีลมเช่นกัน

บ้านสิวะดล คือ บ้านที่สร้างในรูปแบบร่วมสมัยโดยโดยใช้ช่างช่างไม้ฝีมือดีของไทยและช่างตกแต่งจากเซี่ยงไฮ้ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างมากก็คือ “หน้าต่าง” บ้านหลังนี้มีหน้าต่างบานกระทุ้งทั่วบ้าน เพื่อเปิดรับลมและแสงธรรมชาติ ทำให้ภายในบ้านรู้สึกเย็นตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศเลยสักตัว ลองนึกภาพตามดูว่า ในบ้านหลังหนึ่งที่มีสมาชิกในบ้านกว่า 20 คนการอยู่อาศัยร่วมกัน หรือการนั่งทานข้าวร่วมกันด้วยจำนวนคนเยอะขนาดนั้น หากการระบายอากาศของบ้านทำได้ไม่ดีพอ ย่อมส่งผลให้คนในบ้านรู้สึกอึดอัดอย่างแน่นอน แต่บ้านหลังนี้กลับเย็นสบาย ด้วยความฉลาดจากการออกแบบ และเมื่อวันที่บ้านสิวะดลได้จากไป เอกลักษณ์ของ “หน้าต่าง”
ก็ยังเป็นสิ่งที่คงรักษาไว้ ด้วยการส่งต่อแรงบันดาลใจมายัง “อาคารสีบุญเรือง” อาคารสำนักงานกลางสีลมที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมไม่ต่างจากเดิม จนมาถึงวันนี้วันที่หน้าต่างบานนั้น ได้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับการออกแบบอาคารสำนักงานและคอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่ล่าสุดบนที่ดินผืนเดิม
ที่มีชื่อว่า “Park Silom”

“Park Silom” คือแหล่งออกซิเจนแห่งใหม่ของคนสีลม
ที่มีจุดมุ่งหมาย มอบประโยชน์สูงสุดแก่ผู้คน และรักษาไว้
ซึ่งคุณค่าของที่ดินเดิม ดังนั้นจุดเริ่มต้นของที่นี่
จึงมาจากจุดเริ่มต้นจากอดีตของผืนดิน ความประทับใจจากเรื่องราวของที่ดินผืนเดิม “บ้านสิวะดล” ได้ทำให้
บริษัทนายณ์ เอสเตท และบริษัทออกแบบชั้นนำ
อย่าง HB Design ได้ตัดสินใจนำส่วนหนึ่งของความทรงจำเดิมมาส่งต่อให้กับผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นนี้ ไม่ว่าจะเป็น
หน้าต่างบานกระทุ้ง ส่วนของเฉลียงหน้าบ้าน หรือแนวคิดของการเปิดให้ผู้คนได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติ
เพื่อสร้างความสุขระยะยาว

Retail facade ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบานหน้าต่าง
ของบ้านสิวะดล และการแสดงออกถึงความรู้สึก
“ยินดีต้อนรับ” รวมถึงสามารถช่วยให้เกิดแสงและเงาสะท้อน
ให้กับกระจกของโครงการทำให้ได้รับแสงธรรมชาติมากขึ้น
และอีกไม่นานแหล่งออกซิเจนแห่งใหม่แห่งนี้
ก็จะเกิดขึ้นบนถนนสีลม บนที่ดินแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ที่พร้อมจะส่งมอบร่มเงาไม้ให้กับผู้คนและบริการสำหรับ
ทุกคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง

ด้วยเจตนารมณ์เดิมไม่เปลี่ยนแปลง คือ การมองไปข้างหน้า
แต่ไม่ลืมเรื่องราวข้างหลัง คงกลิ่นอายของคุณค่า
ความงดงาม แต่พัฒนาไปพร้อมกับสังคมและผู้คนในอนาคต เพื่อสร้างความทรงจำให้สังคมได้ตลอดไป