Park Silom

Story of Time

เรื่องเล่าผ่านกาลเวลาของสีลม สู่อนาคตแห่งพื้นที่คนเมืองยุคใหม่

ใครใครก็ทราบดีว่าพื้นที่แห่งนี้มีเรื่องเล่ายาวนาน แน่นอนว่า “สีลม” คือหนึ่งในพื้นที่เก่าแก่ของเมืองไทย เป็นพื้นที่ที่มีเรื่องเล่ามาอย่างยาวนาน เป็นจุดเริ่มต้น 

ของความเจริญในทุกด้าน ทั้งการคมนาคม วิถีชีวิต ไปจนถึงเศรษฐกิจ วันนี้เราจึงนำเรื่องราวของสีลมมาสร้างเป็นสัญลักษณ์แห่งภาพจำ 

ที่ทำจะพาเราย้อนวันวานของสีลมไปด้วยกัน โดยไล่เรียงเป็นช่วงเวลาของเรื่องราวที่เกิดขึ้น

จุดเริ่มต้นแห่งการเฉลิมฉลอง

การเฉลิมฉลองเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการเติบโตของผู้คน 

เมื่อเมืองหลวงใหม่ของไทยได้เกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1782

เรามองเห็นสัญลักษณ์ของภาพจำที่เต็มไปด้วยผู้คน 

หลากหลายทั้งต่างเพศ ต่างวัย แต่ทุกคนก็มาพร้อม

กับความสนุกสานแห่งการเริ่มต้นใหม่

วัฒนธรรมเริ่มหล่อหลอมเข้าด้วยกัน

ถัดมาหลังจากปีค.ศ. 1804 เราจะเริ่มเห็นพื้นที่สีลมเต็มไปด้วย

ผู้คนที่หลากหลายขึ้น เห็นชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาตั้งบ้านเรือน

ติดต่อค้าขาย และร่วมธุรกิจมากขึ้น จนเราเห็นภาพพหุสังคม

ที่เด่นชัด ทั้งความหลากหลายทางเชื้อชาติ สถาปัตยกรรม

และวัฒนธรรม

สีลมคือถนนแห่งการเชื่อมต่อ

หลังจากที่สีลมเริ่มมีความหลากหลายทางสังคมจากผู้คน

ต่างชาติ ทำให้นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1893 สีลมเริ่มกลายเป็น

จุดเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างผู้คนและเศรษฐกิจ เราเริ่มมองเห็น

ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าแนวยุโรปเข้ามามีบทบาทในสังคม

จนทำให้เกิดเป็นชุมชนที่หลากหลายตามมา 

ช่วงเวลาแห่งการค้าขาย

ในช่วงต้นปีค.ศ. 1967 บรรดาบริษัทกลุ่มการเงินต่างชาติ และธุรกิจต่างๆ

เริ่มเข้ามาลงทุนสร้างสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยที่ถนนสีลม

ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง รวมไปถึงธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่

จนทำให้เราเห็นภาพพนักงานออฟฟิศที่หลากหลาย จนทำให้ที่นี่ได้รับ

การตั้งฉายาว่าเป็น “The Wall Street of Thailand”

ปีแห่งการสะท้อนภาพสีลม ไม่เคยหลับใหล

นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1967 เป็นต้นมา ย่านสีลมก็ได้กลายเป็นศูนย์กลาง

ทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลากลางวันเราจะเห็นภาพผู้คนทำงานมากมาย

และในช่วงเวลากลางคืนก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นแสงไฟที่ไม่เคย

หลับใหล ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

จากบ้านสิวะดลสู่พื้นที่แห่งอนาคต

ในปีค.ศ. 1972 ที่ดินบริเวณหัวมุมถนนคอนแวนต์ที่เคยเป็นที่ดินของ

บ้านสิวะดล ได้เกิดอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งชื่อว่า อาคารสีบุญเรือง 1

และได้กลายเป็นอาคารสำนักงานที่สูงที่สุดในย่านสีลม รวมถึงเป็น

แหล่งของสำนักงานใหญ่ให้กับบริษัทต่างชาติมากมาย และปัจจุบัน

พื้นที่แห่งนี้กำลังจะเปลี่ยนไปสู่พื้นที่แห่งอนาคตของคนเมือง

PARK SILOM พื้นที่ออกซิเจน แห่งใหม่จะเกิดขึ้น

ในปีค.ศ. 2023 PARK SILOM อาคารสำนักงานแห่งใหม่ใจกลางสีลม

จะเกิดขึ้น และคือสถานที่ที่จะนำกลิ่นอายของความเป็นธรรมชาติ

จากในอดีตสู่การเป็นพื้นที่ออกซิเจนแห่งใหม่ให้กับสีลม และเติมเต็ม

ความสุขให้กับทุกความต้องการของคนเมือง

และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของสีลมจนมาเป็น PARK SILOM ที่ได้ถ่ายทอดผ่านภาพสัญลักษณ์ที่บอกเล่าความเป็นมา 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และเต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้สีลมคือพื้นที่ที่น่าจดจำ