Park Silom

PARK SILOM

เปิดภาพโครงการ ผู้คว้ารางวัล PROPERTY OF xTHE YEAR 2020

อาคารสำนักงานและแหล่งรวมตัวของคนรุ่นใหม่ พร้อมพื้นที่สีเขียวใจกลางถนนสีลม

โครงการ พาร์ค สีลม (Park Silom) โดยบริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่ผนึกกำลังระหว่าง นายณ์ เอสเตท 
และไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คว้ารางวัล Property Development of the Year 2020 โดย พาร์ค สีลม คือ โครงการอาคารสำนักงาน
และร้านค้าเชิงพาณิชย์ (Mixed-use) เกรดพรีเมียมใจกลางถนนสีลม ภายใต้แนวคิด New Breed of Silom ที่คำนึงถึงผู้คน ชุมชนและ
การใช้ชีวิตของทุกคนในย่านสีลม

สถานที่ที่กำลังจะเป็นแหล่งรวมของคนรุ่นใหม่ ลงตัวทั้งการใช้ชีวิตในการทำงานและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้ทุกรูปแบบ ด้วยการก่อสร้างที่
ทันสมัยและการแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างสร้างสรรค์ ทั้งยังคำนึงถึงมาตรฐานการดำเนินชีวิตของผู้ใช้อาคารเป็นหลัก ผ่านการยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้วยการมอบพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่หน้าอาคารหนึ่งเดียวบนถนนสีลม เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความสมดุลที่พอดี
ให้กับชีวิตคนเมืองได้อย่างครบครัน

รางวัล
PROPERTY DEVELOPMENT
OF THE YEAR 2020

นาย สุธี ลิมปนชัยพรกุล ประธานอำนวยการ 
บริษัท นายณ์ เอสเตท เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล

เป็นรางวัลใหญ่ ที่ออกโดย Outstanding Property Award London
(OPAL) เพื่อมอบให้แก่โครงการอสังหาฯ ที่ลงตัวที่สุด จากกว่า 600
โครงการที่ได้รับการคัดสรรมาจาก 
49 ประเทศ โดยในปี 2020 ที่ผ่านมา โครงการ พาร์ค สีลม 
เข้าร่วมการประกวด และได้รับรางวัล Property Development
of the Year 2020 ด้านการออกแบบอาคารสำนักงานและ
ร้านค้าเชิงพาณิชย์ โดยเล็งเห็นว่าโครงการนี้จะเปลี่ยนสีลมให้
กลายเป็นย่านแห่งอนาคต ที่หลอมรวมความหลากหลาย ซึ่ง
ไม่ใช่เฉพาะด้านธุรกิจเท่านั้น แต่รวมถึงความตั้งใจของนายณ์
เอสเตทและไมเนอร์  อินเตอร์เนชั่นแนล ที่จะสร้างไลฟ์สไตล์
แบบใหม่ให้แก่ผู้ใช้อาคารและผู้คนในชุมชน จากการออกแบบ
ตัวอาคารที่ไม่เหมือนใครอีกด้วย

โครงการ พาร์ค สีลม ตั้งอยู่ในทำเลที่เชื่อมต่อการคมนาคมที่สะดวกทั้งรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ ตัวอาคารมี
ความสูงทั้งหมด 39 ชั้น แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนคอมมิวนิตี้มอลล์บริเวณชั้นล่างครอบคลุมบริเวณอาคารทั้งหมด 
5 ชั้น และส่วนอาคารสำนักงานและ co-working space รวมพื้นที่ให้เช่ากว่า 65,000 ตารางเมตร หรือกว่า 2,000 ตารางเมตรต่อชั้น นอกจากนี้
พาร์ค สีลม ยังโดดเด่นเรื่องพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีอยู่ในส่วนของ Sky Garden หรือสวนลอยฟ้า สามารถมองเห็น
ได้จากด้านหน้าของอาคาร และพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า 1 ไร่ด้านหน้าของอาคาร ที่มอบเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เติมเต็มอากาศบริสุทธิ์ให้แก่
ถนนสีลมและผู้คนที่อาศัยโดยรอบ  

รางวัล Property Development of the Year 2020 
ถือเป็นเครื่องการันตีคุณภาพและความสร้างสรรค์ของ
โครงการพาร์ค สีลม ได้เป็นอย่างดี โดยโครงการจะพร้อม
เปิดให้บริการภายในไตรมาสที่สี่ ของปี พ.ศ. 2565 
ตามเป้าหมาย เพื่อเปลี่ยนสีลมให้เป็นย่านแห่งอนาคต 
และสร้างไลฟ์สไตล์แบบใหม่ให้แก่ทุกคนไปพร้อม ๆ กัน

PARK SILOM

เปิดภาพโครงการ ผู้คว้ารางวัล
PROPERTY OF xTHE YEAR 2020

อาคารสำนักงานและแหล่งรวมตัวของคนรุ่นใหม่
พร้อมพื้นที่สีเขียวใจกลางถนนสีลม

โครงการ พาร์ค สีลม (Park Silom) โดยบริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่ผนึกกำลังระหว่าง นายณ์ เอสเตท และไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล คว้ารางวัล Property Development of the Year
2020 โดย พาร์ค สีลม คือ โครงการอาคารสำนักงานและร้านค้า
เชิงพาณิชย์ (Mixed-use) เกรดพรีเมียมใจกลางถนนสีลม ภายใต้
แนวคิด New Breed of Silom ที่คำนึงถึงผู้คน ชุมชนและการใช้ชีวิต
ของทุกคนในย่านสีลม

สถานที่ที่กำลังจะเป็นแหล่งรวมของคนรุ่นใหม่ ลงตัวทั้งการใช้ชีวิตใน
การทำงานและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้ทุกรูปแบบ ด้วยการก่อสร้างที่
ทันสมัยและการแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างสร้างสรรค์ ทั้งยังคำนึงถึง
มาตรฐานการดำเนินชีวิตของผู้ใช้อาคารเป็นหลัก ผ่านการยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้วยการมอบพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่หน้าอาคารหนึ่งเดียว
บนถนนสีลม เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความสมดุลที่พอดีให้กับ
ชีวิตคนเมืองได้อย่างครบครัน

รางวัล
PROPERTY DEVELOPMENT
OF THE YEAR 2020

นาย สุธี ลิมปนชัยพรกุล ประธานอำนวยการ 
บริษัท นายณ์ เอสเตท เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล

เป็นรางวัลใหญ่ ที่ออกโดย Outstanding Property Award London
(OPAL) เพื่อมอบให้แก่โครงการอสังหาฯ ที่ลงตัวที่สุด จากกว่า 600
โครงการที่ได้รับการคัดสรรมาจาก 49 ประเทศ โดยในปี 2020
ที่ผ่านมา โครงการ พาร์ค สีลม เข้าร่วมการประกวด และได้รับ
รางวัล Property Development of the Year 2020 ด้านการ
ออกแบบอาคารสำนักงานและร้านค้าเชิงพาณิชย์ โดยเล็งเห็น
ว่าโครงการนี้จะเปลี่ยนสีลมให้กลายเป็นย่านแห่งอนาคต
ที่หลอมรวมความหลากหลาย ซึ่งไม่ใช่เฉพาะด้านธุรกิจเท่านั้น
แต่รวมถึงความตั้งใจของนายณ์เอสเตทและไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ที่จะสร้างไลฟ์สไตล์แบบใหม่ให้แก่ผู้ใช้อาคารและผู้คนในชุมชน
จากการออกแบบตัวอาคารที่ไม่เหมือนใครอีกด้วย

โครงการ พาร์ค สีลม ตั้งอยู่ในทำเลที่เชื่อมต่อการคมนาคมที่สะดวก
ทั้งรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) บนพื้นที่กว่า 6 ไร่
ตัวอาคารมีความสูงทั้งหมด 39 ชั้น แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วน
คอมมิวนิตี้มอลล์บริเวณชั้นล่างครอบคลุมบริเวณอาคารทั้งหมด 5 ชั้น
และส่วนอาคารสำนักงานและ co-working space รวมพื้นที่ให้เช่ากว่า
65,000 ตารางเมตร หรือกว่า 2,000 ตารางเมตรต่อชั้น นอกจากนี้
พาร์ค สีลม ยังโดดเด่นเรื่องพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีอยู่ในส่วน
ของ Sky Garden หรือสวนลอยฟ้า สามารถมองเห็นได้จากด้านหน้า
ของอาคาร และพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า 1 ไร่ด้านหน้าของอาคาร
ที่มอบเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เติมเต็มอากาศบริสุทธิ์ให้แก่
ถนนสีลมและผู้คนที่อาศัยโดยรอบ  

รางวัล Property Development of the Year 2020 
ถือเป็นเครื่องการันตีคุณภาพและความสร้างสรรค์ของ
โครงการพาร์ค สีลม ได้เป็นอย่างดี โดยโครงการจะพร้อม
เปิดให้บริการภายในไตรมาสที่สี่ ของปี พ.ศ. 2565 
ตามเป้าหมาย เพื่อเปลี่ยนสีลมให้เป็นย่านแห่งอนาคต 
และสร้างไลฟ์สไตล์แบบใหม่ให้แก่ทุกคนไปพร้อม ๆ กัน