CONNECTING OF LIFE

ให้ทุกช่วงเวลาของชีวิตเชื่อมต่อทุกความต้องการกับ PARK SILOM

เมื่อสังคมไม่หยุดนิ่ง การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการจึงเกิดขึ้นปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ในหนึ่งวันของผู้คน มีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมาย ทั้งกิจวัตรประจำวัน การติดต่อสื่อสาร การเดินทาง หรือแม้แต่การพักผ่อนดังนั้นการพัฒนาธุรกิจเพื่อตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ของผู้คนจึง เป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้การใช้ชีวิตของพวกเขาง่ายและลงตัวมากขึ้นดังนั้น Park Silom อาคารสำนักงานแห่งใหม่ใจกลางสีลม จึงพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อชีวิตคนเมืองในทุกช่วงเวลา

เชื่อมต่อทุกการคมนาคม

ให้ทุกเช้าของเราลดเวลาการเดินทาง

ทุกเช้าของผู้คน เราจะเห็นความเร่งรีบจากการเดินทาง ทั้งรถส่วนตัวหรือ

รถโดยสารสาธารณะ เราจึงสร้างพื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อลดเวลา

การเดินทางในตอนเช้าให้ไม่เร่งรีบอีกต่อไป ด้วยการ “เลือก” ที่ตั้งให้ติดกับ

การคมนาคมสาธารณะ เดินทางง่าย สะดวกและรวดเร็ว Park Silom เป็น

อาคารที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ศาลาแดงมีทางเข้าเชื่อมสู่อาคาร

ได้ทันที ทำให้ทุกเช้าของการทำงาน คือการเริ่มต้นที่ง่ายขึ้น

เชื่อมต่อทุกประสิทธิภาพการทำงาน

ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง

ในหนึ่งวันของผู้คนวัยทำงาน ความเครียดมักเป็นอุปสรรคของการทำงาน

ที่สำคัญ ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัย ดังนั้นเราจึงสร้างสภาพแวดล้อมของ

การทำงานให้มีส่วนช่วยผ่อนคลายระหว่างวัน เพื่อให้ประสิทธิภาพของ

การทำงานดีขึ้น Park Silom จึงได้ออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้มีความโปร่งโล่ง

มีช่องหน้าต่างเพื่อรับแสงและลมธรรมชาติ รวมถึงผสานพื้นที่สีเขียวภายใน

ตัวอาคารให้มากขึ้น ทำให้แม้วันนั้นจะเป็นวันที่หนัก แต่คุณก็ยังผ่อนคลายได้

และพร้อมเสมอในทุกการเปลี่ยนแปลง

เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์คนเมือง

ให้ได้พักผ่อนระหว่างวัน

ระหว่างวันการทำงานย่อมมีความเหนื่อยล้า ผู้คนจึงต้องการพื้นที่สำหรับการพักผ่อน เพื่อได้เบรกความคิดในการทำงาน และนั่งพักผ่อน พบปะพูดคุย
ดังนั้นการจัดสรรพื้นที่เพื่อตอบรับความต้องการเช่นนี้จึงมีความจำเป็นอย่างมาก Park Silom จึงออกแบบพื้นที่ให้สามารถได้ใช้งานอย่างเต็มที่
ในทุกส่วน ส่วนหนึ่งคือฝั่งอาคารสำนักงานและส่วนหนึ่งคือพื้นที่ผ่อนคลาย เป็นคอมมูนิตี้ให้กับผู้คน ซึ่งเต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ Co-Working Space และพื้นที่นั่งพักผ่อนที่รายล้อมไปด้วยสวนสีเขียวให้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น 

เชื่อมต่อทุกความกระตือรือร้น

ด้วยสังคมที่ไม่เคยหลับใหล

ด้วยพื้นที่ใจกลางสีลมทำให้ Park Silom คือจุดศูนย์กลางที่สามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่งแฮงก์เอ้าต์บริเวณโดยรอบได้โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือ คาเฟ่ยามค่ำคืนหรือแหล่งสังสรรค์ระหว่างเพื่อนฝูง เพื่อให้คุณรู้สึกผ่อนคลายก่อนเริ่มเช้าวันใหม่อีกครั้ง

และนี่คือการเชื่อมต่อทั้งหมดของ Park Silom ที่เราใส่ใจถึงคุณภาพของชีวิตทั้งการเดินทาง การทำงาน และการพักผ่อนเพราะเราเชื่อว่า พื้นที่สำหรับคนเมืองยุคใหม่ คือพื้นที่ที่สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ

CONNECTING OF LIFE

ให้ทุกช่วงเวลาของชีวิตเชื่อมต่อ
ทุกความต้องการกับ PARK SILOM

เมื่อสังคมไม่หยุดนิ่ง การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการจึงเกิดขึ้นปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทำให้ในหนึ่งวันของผู้คนมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมาย ทั้งกิจวัตรประจำวัน การติดต่อสื่อสาร การเดินทาง หรือแม้แต่การพักผ่อนดังนั้นการพัฒนา
ธุรกิจเพื่อตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ของผู้คนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้การใช้ชีวิตของพวกเขาง่ายและลงตัวมากขึ้น ดังนั้น Park Silom อาคารสำนักงานแห่งใหม่ใจกลางสีลม จึงพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อชีวิตคนเมืองในทุกช่วงเวลา

เชื่อมต่อทุกการคมนาคม

ให้ทุกเช้าของเราลดเวลาการเดินทาง

ทุกเช้าของผู้คน เราจะเห็นความเร่งรีบจากการ
เดินทาง ทั้งรถส่วนตัวหรือรถโดยสารสาธารณะ เราจึงสร้างพื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อลดเวลาการเดินทางในตอนเช้าให้ไม่เร่งรีบอีกต่อไป ด้วยการ “เลือก” ที่ตั้ง ให้ติดกับการคมนาคมสาธารณะ เดินทางง่าย สะดวกและรวดเร็ว Park Silom เป็นอาคารที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสศาลาแดง มีทางเข้าเชื่อมสู่อาคารได้ทันที ทำให้ทุกเช้าของการทำงาน คือการเริ่มต้นที่ง่ายขึ้น

เชื่อมต่อทุกทุกประสิทธิภาพการทำงาน

ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง

ในหนึ่งวันของผู้คนวัยทำงาน ความเครียด
มักเป็นอุปสรรคของการทำงานที่สำคัญ ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัย ดังนั้นเราจึงสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงาน ให้มีส่วนช่วยผ่อนคลายระหว่างวัน เพื่อให้ประสิทธิภาพของการทำงานดีขึ้น Park Silom จึงได้ออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้มีความโปร่งโล่ง
มีช่องหน้าต่างเพื่อรับแสงและลมธรรมชาติ รวมถึงผสานพื้นที่สีเขียวภายในตัวอาคารให้มากขึ้น ทำให้แม้วันนั้นจะเป็นวันที่หนัก แต่คุณก็ยังผ่อนคลายได้
และพร้อมเสมอในทุกการเปลี่ยนแปลง

เชื่อมต่อทุกทุกประสิทธิภาพการทำงาน

ให้ได้พักผ่อนระหว่างวัน

ระหว่างวันการทำงานย่อมมีความเหนื่อยล้า ผู้คนจึงต้องการพื้นที่สำหรับการพักผ่อน เพื่อได้เบรกความคิดในการทำงาน และนั่งพักผ่อน พบปะพูดคุย
ดังนั้นการจัดสรรพื้นที่เพื่อตอบรับความต้องการเช่นนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างมาก
Park Silom จึงออกแบบพื้นที่ให้สามารถได้ใช้งานอย่างเต็มที่ในทุกส่วน ส่วนหนึ่งคือฝั่งอาคารสำนักงานและส่วนหนึ่งคือพื้นที่ผ่อนคลายเป็นคอมมูนิตี้ให้กับผู้คน ซึ่งเต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่
Co-Working Space และพื้นที่นั่งพักผ่อนที่รายล้อมไปด้วยสวนสีเขียว ให้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น

เชื่อมต่อทุกความกระตือรือร้น

ด้วยสังคมที่ไม่เคยหลับใหล

ด้วยพื้นที่ใจกลางสีลมทำให้ Park Silom คือจุดศูนย์กลางที่สามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่ง
แฮงก์เอ้าต์บริเวณโดยรอบได้โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็น
ร้านอาหาร หรือคาเฟ่ยามค่ำคืน หรือแหล่งสังสรรค์ระหว่างเพื่อนฝูง เพื่อให้คุณรู้สึกผ่อนคลายก่อนเริ่มเช้าวันใหม่อีกครั้ง

 

และนี่คือการเชื่อมต่อทั้งหมดของ Park Silom
ที่เราใส่ใจถึงคุณภาพของชีวิตทั้งการเดินทาง การทำงาน และการพักผ่อนเพราะเราเชื่อว่าพื้นที่สำหรับคนเมืองยุคใหม่ คือพื้นที่ที่สามารถตอบสนองได้
ทุกความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ

RELATED

จากยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน สีลมเป็นพื้นที่สำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองหลวงแห่งปัจจุบันอย่างกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด ไล่เรียงมาตั้งแต่การจัดตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาเป็นเมืองหลวงของยุคสมัยแห่งรัชกาลที่ 1 โดยสีลมเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการเดินทางในพื้นที่ตัวเมือง ด้วยระบบรถรางแห่งสีลมในช่วงเวลาดังกล่าว

จากการขยายและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้พื้นที่สำคัญบริเวณใจกลางเมือง อันเป็นพื้นที่แห่งธุรกิจ, ย่านแห่งชีวิต และศูนย์กลางแห่งการพักผ่อนหย่อนใจอย่าง “สีลม”

สีลม คือหนึ่งในพื้นที่สำคัญใจกลางเมืองกรุงเทพฯ และเป็นทั้งย่านธุรกิจและชุมชนที่อยู่อาศัยที่ครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภคต่างๆ เหมาะแก่การอยู่อาศัยสำหรับคนทุกวัย ที่ต้องการความสะดวกสบายกับชีวิตใจกลางเมือง

© Copyright 2017 Nye Estate, All Rights Reserved.

Terms & Conditions

Private Policy