Silom Story Happening

จากยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน สีลมเป็นพื้นที่สำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองหลวงแห่งปัจจุบันอย่างกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด
ไล่เรียงมาตั้งแต่การจัดตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาเป็นเมืองหลวงของยุคสมัยแห่งรัชกาลที่ 1 โดยสีลมเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการเดินทางในพื้นที่ตัวเมือง ด้วยระบบรถรางแห่งสีลมในช่วงเวลาดังกล่าว

Green Space

จากการขยายและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้พื้นที่สำคัญบริเวณใจกลางเมือง อันเป็นพื้นที่แห่งธุรกิจ, ย่านแห่งชีวิต และศูนย์กลางแห่งการพักผ่อนหย่อนใจอย่าง “สีลม”

Green Area Survey

สีลม คือหนึ่งในพื้นที่สำคัญใจกลางเมืองกรุงเทพฯ และเป็นทั้งย่านธุรกิจและชุมชนที่อยู่อาศัยที่ครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภคต่างๆ เหมาะแก่การอยู่อาศัยสำหรับคนทุกวัย ที่ต้องการความสะดวกสบายกับชีวิตใจกลางเมือง

CSR Content

นายณ์ เอสเตท เริ่มต้นจากการคำนึงถึงกระบวนการต่าง ในทุกๆ กระบวนการการทำงาน เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและยั่งยืน ตั้งแต่แนวคิดของการพัฒนาโครงการที่มาจากการพัฒนาเพื่อให้ผู้คนได้หายใจอย่างเต็มปอด ไปพร้อมกับการทำงานที่มีความสุข จวบจนการทำกิจกรรม CSR ให้กับชุมชมสีลมโดยรอบ ทั้งภายในเขตก่อสร้างและบริเวณภายนอกโครงการ

Top 5 highlights of silom

การได้ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเอง ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ และมีคนที่รัก
คอยให้กำลังใจ ถือเป็นความสุขที่หลายคนค้นหามาทั้งชีวิต ถึงแม้
ความพึงพอใจของแต่ละคนจะแตกต่างกัน แต่สิ่งที่คนทำงานรุ่นใหม่
ต้องการ นอกจากความสุขที่กล่าวมาในข้างต้นแล้ว การได้ทำงาน
ในองค์กรใหญ่ ที่สามารถเดินทางไปออฟฟิศได้อย่างสะดวก อีกทั้ง
ได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี ดูจะเป็นความสุขที่เติมเต็ม
ชีวิตคนทำงานยุคใหม่ได้อย่างดีเยี่ยม เพราะปัจจุบันไม่ใช่แค่คนทำงาน
ที่ต้องปรับตัว บริษัทหรือองค์กรล้วนต้องมีการปรับตัวตามพฤติกรรม

Urban Space

ความพิเศษของ Park Silom ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างอาคารสำนักงานขึ้นที่สีลม แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างให้ “เมืองสีลม” มีความน่าอยู่มากขึ้น
ทั้งบรรยากาศและคุณภาพชีวิตผู้คนด้วยการจัดสรรพื้นที่ภายในโครงการให้ตอบรับทุกความต้องการของคนเมือง

Story of Time

ใครใครก็ทราบดีว่าพื้นที่แห่งนี้มีเรื่องเล่ายาวนาน แน่นอนว่า “สีลม” คือหนึ่งในพื้นที่เก่าแก่ของเมืองไทย เป็นพื้นที่ที่มีเรื่องเล่ามาอย่างยาวนาน เป็นจุดเริ่มต้น

Connecting of life

ทุกเช้าของผู้คน เราจะเห็นความเร่งรีบจากการเดินทาง ทั้งรถส่วนตัวหรือ

รถโดยสารสาธารณะ เราจึงสร้างพื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อลดเวลา

การเดินทางในตอนเช้าให้ไม่เร่งรีบอีกต่อไป ด้วยการ “เลือก” ที่ตั้งให้ติดกับ

การคมนาสาธารณะ เดินทางง่าย สะดวกและรวดเร็ว Park Silom เป็น

อาคารที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ศาลาแดงมีทางเข้าเชื่อมสู่อาคาร

ได้ทันที ทำให้ทุกเช้าของการทำงาน คือการเริ่มต้นที่ง่ายขึ้น

Layers of time Layers of life in silom

ถ้าเราพูดถึง “ย่านสีลม” ภาพที่ทุกคนมองเห็นคงไม่ต่างกัน เพราะ ”สีลม” คือภาพของชุมชนในกรุงเทพมหานครที่ไม่เคยไร้แสงไฟ ไม่ว่าจะเป็นกลางวันไปจนถึงกลางคืน

Parksilom Onsite

ในตอนนี้หากใครได้เดินผ่านที่ดินแปลงหนึ่งบริเวณสีลม ซึ่งอยู่ตรงหัวมุม
ถนนซอยคอนแวนต์ จะเห็นรั้วสูงขนาดใหญ่ล้อมรอบเต็มที่ดิน นี่คือ
สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า “ที่ดินผืนนี้กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง”