Silom Story Happening

จากยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน สีลมเป็นพื้นที่สำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองหลวงแห่งปัจจุบันอย่างกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด
ไล่เรียงมาตั้งแต่การจัดตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาเป็นเมืองหลวงของยุคสมัยแห่งรัชกาลที่ 1

Green Area Survey

สีลม คือหนึ่งในพื้นที่สำคัญใจกลางเมืองกรุงเทพฯ และเป็นทั้งย่านธุรกิจและชุมชนที่อยู่อาศัยที่ครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภคต่างๆ เหมาะแก่การอยู่อาศัยสำหรับคนทุกวัย ที่ต้องการความสะดวกสบายกับชีวิตใจกลางเมือง

CSR Content

นายณ์ เอสเตท เริ่มต้นจากการคำนึงถึงกระบวนการต่าง ในทุกๆ กระบวนการการทำงาน เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและยั่งยืน ตั้งแต่แนวคิดของการพัฒนาโครงการที่มาจากการพัฒนาเพื่อให้ผู้คนได้หายใจอย่างเต็มปอด ไปพร้อมกับการทำงานที่มีความสุข จวบจนการทำกิจกรรม CSR ให้กับชุมชมสีลมโดยรอบ ทั้งภายในเขตก่อสร้างและบริเวณภายนอกโครงการ

Urban Space

ความพิเศษของ Park Silom ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างอาคารสำนักงานขึ้นที่สีลม แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างให้ “เมืองสีลม” มีความน่าอยู่มากขึ้น
ทั้งบรรยากาศและคุณภาพชีวิตผู้คนด้วยการจัดสรรพื้นที่ภายในโครงการให้ตอบรับทุกความต้องการของคนเมือง

Parksilom Onsite

ในตอนนี้หากใครได้เดินผ่านที่ดินแปลงหนึ่งบริเวณสีลม ซึ่งอยู่ตรงหัวมุม
ถนนซอยคอนแวนต์ จะเห็นรั้วสูงขนาดใหญ่ล้อมรอบเต็มที่ดิน นี่คือ
สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า “ที่ดินผืนนี้กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง”